Home Homepage Over ons

CreaComputer: IT specialist

Dicht bij u in de buurt

Bij problemen op ICT gebied (denk aan uw computer, randapparatuur maar zeker ook aan problemen met telefonie) kunt u de specialisten van CreaComputer raadplegen.

Dit geldt uiteraard niet alleen voor problemen met bestaande apparatuur, ook nieuwe apparatuur wordt door ons geleverd. Hiervoor geven wij u desgewenst goede voorlichting en een advies op maat.

  • hardeschijf

Colofon

Webontwerp & realisatie: Barbara Sanders
ZIEZOH Multimedia design studio

Joomla techniek: Marina de Wit
Page Design Nederland

Teksten: Marian Oijnhausen
CreaComputer

Vragen
Voor vragen over de website van CreaComputer: zie de contact button in het menu bovenaan.

Copyright
CreaComputer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.